Поставен нов банкомат на Шпаркасе Банка

7

Со цел проширување на својата мрежа на поставени банкомати и обезбедување на што поголема достапност на услугите Шпаркасе Банка Македонија АД Скопје отвори нов банкомат со нова локација.

Банкоматот се наоѓа во Валандово на ул. Маршал Тито бр. 16.

Повеќе информации за производите и услугите на Шпаркасе Банка Македонија, АД Скопје, како и мрежата на експозитури и локатор на банкомати можeте да ги погледнете на следниот линк.