Повеќето европски банки сè уште немаат климатски стратегии, предупреди ЕЦБ

14

Европската централна банка предупреди дека повеќето доверители што ги контролира сè уште немаат изготвено конкретни планови кои покажуваат како ќе ги променат своите деловни стратегии за да ги земат предвид климатските промени.

Додека околу половина од 112 институции што ги надгледува Централната банка со седиште во Франкфурт „размислуваат да постават цели за исклучување за одредени пазарни сегменти, само мал број од нив споменуваат дека активно планираат да ги насочат своите портфолија на патека, компатибилна со Париз“, пишува во својот блог Френк Елдерсон, член на извршниот одбор на ЕЦБ.

Елдерсон рече дека предлогот на Европската комисија да се воведе законско барање за заемодавците да развијат планови за транзиција на нивните бизниси кон јаглеродна неутралност е „добредојден“ и дека ЕЦБ ќе го следи напредокот на банките во таа транзиција.

ЕЦБ претходно ја критикуваше индустријата за лошата состојба на нејзината подготвеност за ризиците поврзани со климатските промени.

Плановите на доверителите за транзиција кон јаглеродна неутралност „мора да го нагласат усогласувањето на банките и потенцијалните отстапувања од релевантните цели на политиката преку кои ЕУ го спроведува Парискиот договор во секое време од сега до 2050 година“, рече Елдерсон.

„Тие мора да бидат дел од стратегијата на банката и тесно поврзани со нејзиниот деловен модел и бизнис план“, сета тој.

Управата планира длабински стрес-тест за климатските ризици за банките следната година, кој ќе го разгледа јаглеродниот интензитет на кредитните хартии и трговските операции, како и способноста на индустријата да се справи со физичките ефекти од климатските промени врз вредноста на средствата.

Банките кои ќе имаат слаби резултати на климатскиот стрес тест следната година може да се соочат со повисоки барања за капитал, што ќе ја поткопа нивната способност да ги враќаат профитите на акционерите. Построгата регулаторна средина доаѓа во време на зголемените предупредувања дека светот многу заостанува во намалувањето на емисиите на јаглерод, зголемувајќи го притисокот врз владите и бизнисите да подготват поамбициозни климатски планови.