Прехранбената индустрија, водостопанствата и училиштата од денеска може да склучуваат договори за снабдување со поевтина електрична енергија

31
Премиерот Димитар Ковачевски, на денешната прес-конференција истана дека веќе се утврдени процедурите и ЕСМ ја подготви потребната документација, врз основа на која ќе се склучат договорите со „ЕСМ продажба” за снабдување со електрична енергија за физички и правни лица регистрирани за вршење на приоритетна дејност од областа на прехранбената индустрија, јавни претпријатија од областа на водостопанство, како и основните и средни јавни училишта.
Веќе се утврдени процедурите и ЕСМ ја подготви потребната документација, врз основа на која ќе се склучат договорите за снабдување со електрична енергија.

Документацијата и упатствата се крајно поедноставени ќе се постават на официјалната страна на АД ЕСМ од каде потрошувачите ќе можат да ги симнат и да ги пополнат и заедно со другите документи кои треба да ги приложат кон барањето, треба да ги пратат на е-меил, а потоа да ги достават и до архивата на компанијата, истакна Ковачевски.

За датумот на аплицирање ќе се смета времето кога комплетните документите се пратени на официјалниот меил.

Потрошувачите можат да склучат договори за снабдување со електрична енергија од АД ЕСМ секој први во месецот, односно, 1 декември 2022, потоа 1 јануари, 1 февруари, 1 март и 1 април 2023.

За да почнат да се снабдуваат со електрична енергија од први во наредниот месец, сите заинтересирани потребно е најдоцна до 10 (десети) во тековниот месец да го достават до „ЕСМ продажба” потпишаниот договор со потребната документација.

Овие следни два дена што се пред нас, денес и утре, до 10.11 треба да се поднесат документите за да почне снабдувањето од 1.12, односно од 1 декември оваа година.

Овој рок не важи само за корисниците кои во моментот се на снабдувач во краен случај, за нив рокот е до 20-ти во тековниот месец.

Со оваа мерка се опфатени три категории на потрошувачи:

I КАТЕГОРИЈА – физички и правни лица регистрирани за вршење на приоритетна дејност од областа на прехранбената индустрија

Тука се основните продукти, месо, млеко, леб, масла итн.

Цената на електричната енергија за нив ќе биде 80 e/MWh и ќе важи само за потрошувачката на броилата за извршување директно на приоритетната дејност, значи исклучиво во производниот процес.  Целта е да се одржи стабилна цената на основните прехранбени производи, односно да не дојде до раст на нивните цени предизвикани од исклучително високите сметки за струја или прекин на производството.

II КАТЕГОРИЈА – спаѓаат јавни претпријатија од областа на водостопанство, собирање и одведување на урбани отпадни води и прочистување на отпадни води кои работат со пумпни или пречистителни станици

Целта на нивното префрлање на „ЕСМ продажба” е тоа што струјата за нив е клучна за функционирањето на пумпите и пречистителните станици и не смее да се дозволи поради високата цена или следствено исклучување поради ненадоместени сметки да дојде до тоа пумпите да останат без струја и да се загрози водоснабдувањето или одведувањето и прочистувањето на водите.

Цената на електричната енергија за нив ќе биде 95 e/MWh.

III КАТЕГОРИЈА – основни и средни јавни училишта

За да имаме топли училишта и топли болници во оваа кризна состојба Владата со одлука обезбеди за 365 основни и 109 средни училишта како и за здравствените установи повластена цена на струја од ЕСМ од 95 евра/MWh. Целта на снабдувањето на училиштата е да се осигура настава, односно дека нема да дојде до нарушување на воспитно-образовниот процес од причини недостиг на струја, исклучување поради неподмирени високи сметки итн. поврзани со електричната енергија.