ПроКредит Банка го проширува Сетот на банкарски услуги за физички лица

2

ПроКредит Банка го проширува Сетот на банкарски услуги за своите корисници. Како што се наведува во соопштението истиот вклучува:

– Трансакциска сметка во МКД и ЕУР

– MasterCard Debit – eдна универзална картичка за сите потреби со којашто корисникот добива 3 бесплатни повлекувања на готовина од банкомати на сите банки во земјата, бесплатно и неограничено користење на Зона 24/7, 3Д безбедносен код за интернет трансакции, достава на картичките на рака, на било кое место и активирање на сите Master Card банкомати во земјата.

– Електронско и мобилно банкарство со можност за плаќање
– Неограничен број на бесплатни денарски плаќања во домашен платен промет преку е-банкарство (КИБС плаќања)
– СМС порака за сите трансакции и приливи на сметката
– Фиксни провизии од само 2,5€ за меѓународни плаќања во рамки на ПроКредит Групацијата
-Tрајни налози за вообичаени плаќања без никаков надоместок
– Флекс заштеда – Штедна сметка за флексибилно штедење и пристап до истата 24/7

Проширениот Сет на банкарски услуги е достапен за месечна провизија од 300 ден.