Промотивна есенска понуда на Стопанска банка АД – Скопје за станбен кредит

54

stopanska

Стопанска банка следејќи ги насоките на пазарот и барањата на клиентите, започна нова есенска понуда за сите поднесени или одобрени барања за станбен кредит од 15.09. до 31.10.2014 година.

Покрај гарантираните каматни стапки за првите 5 години за примателите на плата преку Стопанска банка, Банката на сите кои ќе поднесат барање за станбен кредит им нуди значително олеснување –  0 денари за административни и трошоци за процена.

По истекот на петте години во примена е променливата годишна каматна стапка која во моментов изнесува 6,89%.

Најголемите поволности користат клиентите кои платата ја примаат преку Стопанска банка изразени преку трајно намалени каматни стапки, но и скратена процедура и потребни документи.

Станбениот кредит може да се користи за купување на стан, куќа, изградба/надградба на куќа, купување на деловен простор и рефинансирање по најповолни услови на кредити од други банки.

Советниците за кредитирање во филијалите на Банката ве очекуваат да ви помогнат во секој чекор до вашиот нов дом.За дополнителни информации обратете се во филијалите на Банката, на www.stb.com.mk или на 24 часа Контакт центарот 02/3100-109.