Просечната нето-плата во август 36.390 денари

13

Просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во август 2023 година, изнесува 36. 390 денари.

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во август 2023 година, во однос на август 2022 година, изнесува 114.2.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Административни и помошни услужни дејности (21.6 %), Образование (17.5 %) и Градежништво (16.5 %).

Зголемување на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Рударство и вадење на камен (3.8 %), Административни и помошни услужни дејности (3.3 %) и Објекти за сместување и сервисни дејности со храна  (2.3 %).

Просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во август 2023 година, изнесува 54. 595 денари

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во август 2023 година, во однос на август 2022 година, изнесува 114.5.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Административни и помошни услужни дејности (21.8 %), Образование (18.0 %) и Градежништво (17.0 %).

Зголемување на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен, во однос на претходниот месец, е забележано во секторите: Рударство и вадење на камен (3.8 %), Административни и помошни услужни дејности (3.4 %) и Објекти за сместување и сервисни дејности со храна  (2.4 %).