Расправа за предлог листата за минимални услови за добра земјоделска пракса

25

53D1D9707A218E45B32D6125A7202606Денес во Министерството за животна средина и просторно планирање ќе се одржи јавна расправа за предлог листата за минимални услови за добра земјоделска пракса и животната средина.

На јавната расправа ќе се обрати министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Димовски.