Раст на туристичките ноќевања во ЕУ

12

Според податоците на Евростат, најголем пораст на ноќевањата на странски туристи во ЕУ е забележан на Кипар, за 28 отсто и во Хрватска за 22 отсто во однос на првиот квартал од 2023 година.

Вкупно 452,6 милиони ноќевања се реализирани во туристичко сместувачки капацитети во ЕУ во првиот квартал, 7 отсто повеќе од истиот период во 2023 година, а Хрватска е на второ место меѓу сите земји-членки со најголем пораст на ноќевањата во странство. , според податоците на Евростат.

Најголем дел од вкупните ноќевања, или 55 отсто, оствариле во првите месеци од 2024 година домашните туристи во нивните земји, а за 4 отсто повеќе отколку во исто време во 2023 година, додека остатокот од 45 отсто се однесува на ноќевањата од странски туристи, што, според Евростат, во сместувачките капацитети низ ЕУ во првиот квартал се зголемило за 11 отсто.

Според податоците на Евростат, најголем пораст на ноќевањата на странски туристи во ЕУ е забележан на Кипар, за 28 отсто и во Хрватска за 22 отсто во однос на првиот квартал од 2023 година.

Следуваат Малта и Луксембург, со зголемување на ноќевањата во странство од по 21 отсто, додека најмал пораст има во Литванија, Полска и Грција, сите од 3 отсто.