Регионална конференција на тема: Земјоделски задруги – придвижувачи на промена

26

Во организација на Македонската асоцијација на земјоделски задруги, денеска и утре во Охрид се одржува регионална конференција Земјоделски задруги – придвижувачи на промена.

На конференцијата ќе присуствуваат претставници на задружните сојузи од Балканот, на Меѓународната меѓувладина организација SWG.