Реплек оствари 42 % раст на приходите од продажба – годинава растот ќе продолжи со освојување на нови пазари

14

„Репек АД“ оствари раст на консолидираните приходи од сегментот фармација, со што реализацијата на Годишниот план на компанијата за 2023 година е надминат и изнесува 100,5 %. Консолидираните приходи од продажба реализирани во 2023 година изнесуваат над 25 милиони евра и пораснале за 42 % или за 7,4 милиони евра. Продажбата на странските пазари порасна за 43 % и изнесува 19,7 милиони евра, а во однос на минатата година вредноста на продажбата на овие пазари е зголемена за 6 милиони евра. Позициите на компанијата се зајакнуваат и на домашниот пазар, каде што е остварен раст од 37 % во однос на 2022 година, со реализирана продажба во износ од 5,4 милиони евра, односно зголемување за 1,45 милиони евра.

„Реплек АД“ е извозна компанија и на над 20 странски пазари пласира повеќе од 78 % од своето производство во фармацевтскиот сегмент. Со своето портфолио компанијата е присутна на пазари во земји членки на ЕУ, Адриа регионот, во земјите на Блискиот исток, во Африка, Југоисточна Азија, како и на пазарите во ЗНД. Дел од производите на компанијата од фармацевтската програма се меѓу најпродаваните на дел од пазарите, што е директна потврда за квалитетот и високата конкурентност на глобално ниво и го докажува потенцијалот за натамошен раст и развој.

„Успехот на компанијата и заокружувањето на една успешна година се должи на стратешката развојна политика, во чии рамки инициравме храбри транзициски процеси кои ги подобрија и зајакнаа перформансите на компанијата. Ние цврсто веруваме дека промените и напредокот започнуваат од внатре, а оваа нова компаниска енергија веќе е препознаена на пазарите. Имаме амбициозни планови и ова е само почеток на нивна реализација. Цврсто веруваме во нашето портфолио на чие збогатување посветено работат нашите фармацевтски тимови и уверени сме дека нашата посветеност ќе донесе дополнителен раст на компанијата, но и ќе придонесе во развојот на целокупната македонска економија“, истакна Душан Пецовски, главен извршен директор на „Реплек АД“ Скопје.

„Реплек АД“ минатата година за прв пат објави и предлог среднорочна дивиденда политика, која се темели на остварување годишна профитабилност на друштвото во распон од 60% до 150% од последниот тригодишен просек, континуирано намалување на релативното ниво на задолженост и проширување и осовременување на работењето преку инвестирање. Преку овој стратешки акт се овозможува поголема предвидливост на исплатата на дивидендата на подолг временски период, што ќе обезбеди и поголем прилив на свеж капитал во компанијата, правејќи ги акциите на компанијата атрактивни за инвеститорите.

Компанијата продолжува со инвестиции и модернизација, со посебен фокус на фармацевтскиот сегмент и зајакнување на позициите на портфолиото на странските пазари.