Секој трет човек во светот би сакал да емигрира од својата земја

26

Дури 36 отсто од луѓето во светот би емигрирале од својата земја, покажуваат резултатите од истражувањето на „Галуп интернешнал“. Во интервју за Дојче веле (ДВ), за ова зборува претседателот на Институтот за истражување на пазарот и јавното мислење Канчо Стојчев.

Луѓето мигрираат од многу различни причини и миграцијата е навистина до одреден степен нормална и во многу случаи позитивна. Нашата студија открива дека глобален просек од околу една третина од возрасната популација би била подготвена да емигрира. Во сегашните глобални околности тоа е веројатно норма, но сакам уште еднаш да нагласам дека нашиот индикатор е многу општ. Сепак, тоа е добар показател за субјективната, лична перцепција на односот помеѓу местото каде што живее човекот и квалитетот на животот што тој или таа го очекува или сака.

Колку се помлади и посиромашни луѓето, толку е поголема веројатноста за миграција

Споредено со претходните студии, забележавме благ пораст на емиграцискиот потенцијал. Можеби тоа не е изненадување. Помладите генерации, вклучително и оние во Европа, се сè поподвижни. Сиромашното, урбано население во многу делови на светот, а особено во таканаречените земји во развој, очајно сака да оди на подобро место. Високо успешните луѓе од малите земји честопати не гледаат доволно потенцијал да ги развијат своите вештини на мал пазар.

Се разбира, во време на војна и глобална економска криза, неизвесноста се зголемува и миграцијата често станува поатрактивна. Јас навистина не гледам никакво изненадување овде. Колку се помлади и посиромашни луѓето, толку е поголема веројатноста за миграција.

„Вашите бројки покажуваат дека испитаниците од земјите со пониски приходи имаат поголема веројатност да сакаат да емигрираат. Во исто време, вашата анализа покажува дека, иако приходот, образованието или занимањето на испитаниците имаат мало влијание врз подготвеноста или мотивацијата за емигрирање, општите нивоа на приходи играат значајна улога. Какви заклучоци може да се извлечат од тоа“?

Не е изненадувачки што луѓето од земјите со ниски приходи сакаат да мигрираат во места каде што животниот стандард е повисок. Луѓето секогаш се споредуваат себеси и, се разбира, сакаат подобар живот.

На личен план, сепак, тоа се условите во кои се живее. Затоа, мигрирањето во земја која нуди подобри можности, подобри услови, повеќе можности за признавање и уште подобри шанси за заработка повеќе е сосема разбирливо и нормално.

Денес, миграцијата е исто така прашање на видливост, споредливост и избор, заедно со традиционалните двигатели како што е животниот стандард. Денес, миграцијата е повеќе прашање на мобилност отколку на неопходност, што е неизбежно влијание на глобализацијата.

Фото: Pixabay