Што се случува кога се оди на риболов со McDonald’s оброк?

24

mcdonaldsОваа смешна реклама на McDonald’s не треба да се раскажува. Треба да се погледне.