Швајцарија ја поддржува Македонија со 69 милиони евра

4

a2

Амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутер ја претстави новата Стратегија за соработка со Македонија за периодот од 2017 до 2020 година. Швајцарија ја поддржува политичката, социјалната и економската транзиција на Македонија од 1992 година. Новата стратегија има за цел да продолжи со оваа поддршка во следните четири години преку практичен пристап фокусиран на резултати.

“Драго ми е што Швајцарија ја поддржува Македонија во последните 25 години. Постигнавме многу и подготвени сме да ја продолжиме поддршката кон Македонија, овозможувајќи развој на одговорни институции, создавање на инклузивни работни места, подобрување на квалитетот на јавната инфраструктура и заштита на животната средина“, изјави швајцарската амбасадорка. Таа додаде дека Швајцарија е меѓу најголемите билатерални партнери за соработка на Македонија и е посветена на понатамошно унапредување на односите со Македонија преку продлабочување на дипломатските и развојните активности во државата.

Новата швајцарска стратегија за соработка 2017 – 2020 предвидува финансиски средства од 69 милиони  евра. Главната цел е да ја поддржи Македонија во процесот на реформите и во исполнувањето на европските стандарди, како и да изгради социјално инклузивна демократија и пазарна економија, истовремено обезбедувајќи ефикасно управување со природните ресурси.

Трите приоритетни области во Швајцарското портфолио се демократско владеење на централно и локално ниво, одржлив економски раст и вработување за младите и други социјално исклучени групи, како и ефикасно управување со природните ресурси и еднаков пристап до квалитетни јавни услуги.

“Особено внимание ќе им посветиме на  потребите на најранливите  групи на граѓани во Македонија, затоа што нема вистински просперитетно општество коешто не е инклузивно“, изјави амбасадорката Сутер.

Дел од очекуваните резултати од новата стратегија се поголема транспарентност и отчетност на локалната власт, креирање на 4.400 нови работни места, како и пристап до менаџирањето на водните ресурси за дополнителни 115.000 жители.