Сиромашни 21,6% од луѓето во Македонија

21

Стапката на сиромашни лица во Република Северна Македонија, во 2019-та година, изнесуваше 21,6%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Анализирано по типови домаќинства, стапката на сиромаштијата на домаќинствата составени од двајца возрасни со две издржувани деца во 2019 година е 19,3%.

Според најфреквентниот статус на економската активност, стапката на сиромашни вработени лица е 8,5%, додека стапката на сиромашни пензионери е 7,7%. Коефициентот на Џини (мерка за нееднаквоста во распределбата на приходите) изнесува 30,7%.

Фото: Freepik