Словенечката индустрија потона на крајот на 2023 година

7

Словенечкото индустриско производство во декември падна за 10,2 отсто, по падот од 0,8 отсто во претходниот месец, покажуваат податоците на Заводот за статистика.
Индустриското производство во 2023 година падна за 5,3%.

На годишно ниво, индустриското производство е повисоко само во вадењето руда и камен (за 7,4%), но е намалено во клучниот сектор преработувачката индустрија за 8,1% и во снабдувањето со електрична енергија, гас за 36,3%.

На месечно ниво, индустриското производство е намалено за 7,5 отсто во декември, по растот од 3,7 отсто во ноември.

Дополнително, вкупниот промет во индустријата забележа месечен пад од 5,1%, а посилен пад од 7,2% на годишно ниво во декември.