Словенија на 13-то место по иновации во ЕУ

14

Мнозинството земји-членки на Европската унија годинава ги зголемија своите иновациски перформанси во споредба со минатата година, се вели во извештајот за успех во иновациите за 2024 година, кој беше објавен во Брисел. Словенија го зазеде 13. место, што е подобро од лани.

Според наодите на Европскиот систем за индикатори за иновации (EIS) за 2024 година, Данска е рангирана на прво место меѓу водечките иноватори во ЕУ. Следат Шведска, која инаку беше на врвот на рангирањето меѓу 2017 и 2022 година и Финска и Холандија.

Во групата на силни иноватори се Белгија, Австрија, Ирска, Луксембург, Германија, Кипар, Естонија и Франција. Словенија спаѓа во групата на умерени иноватори заедно со Шпанија, Чешка, Италија, Малта, Литванија, Португалија, Грција и Унгарија.

Извештајот ги рангира Хрватска, Полска, Словачка, Латвија, Бугарија и Романија меѓу иноваторите во подем.

Во 2024 година, две земји успеаја да се рангираат во втората група за изведба. Естонија напредуваше од умерен иноватор во група на силни иноватори. Белгија, која минатата година беше меѓу водечките земји во областа на иновациите, се лизна во категоријата силни иноватори.

Иако разликите во перформансите меѓу силните иноватори и умерените иноватори малку се намалија помеѓу 2017 и 2024 година, според Европската комисија, тие станаа поизразени меѓу водечките иноватори и новите иноватори.

„Исто така, постојат постојани географски разлики во перформансите на иновациите, со водечки иноватори и најсилни иноватори првенствено во северна и западна Европа, и многу умерени иноватори во пораст во јужна и источна Европа“, забележа комисијата. Иновациските перформанси на ЕУ се зголемија во просек за 0,5 отсто меѓу 2023 и 2024 година, а зајакнаа за десет отсто од 2017 година, пресметаа во Брисел.

EIS е годишна публикација на Европската комисија која содржи компаративна оценка на иновациските перформанси на земјите-членки на ЕУ, соседните европски земји и избраните глобални конкуренти. Се заснова на 32 индикатори кои ги опфаќаат економијата, бизнисот и претприемништвото, профилите на иновациите, рамката за управување и политики, климатските промени и демографијата.

Оваа година, за прв пат, EIS ги опфаќа сите членки на ЕУ, 12 соседни европски земји, вклучувајќи ја и Молдавија, и со помал сет на индикатори од 11 глобални конкуренти.

Поширока анализа, која опфаќа други европски земји и избрани глобални конкуренти, покажа дека меѓународната средина се менува. „Швајцарија е најиновативната европска земја, а Јужна Кореја сè уште е најиновативниот глобален конкурент. Кина ја престигна Јапонија и постепено го намалува јазот со ЕУ“, посочува Европската комисија.

Според Европската комисија, таа одржува солидна позиција на глобално ниво бидејќи покажува висока ефикасност во повеќето индикатори. Од друга страна, во споредба со нејзините главни глобални конкуренти, таа сè уште се соочува со предизвици во области како што се интелектуалната сопственост, соработката помеѓу иновативните мали и средни претпријатија и расходите за истражување и развој во бизнис секторот.