Српската влада со Стратегија за поддршка и развој на малите и средни претпријатија

15

msp

Српската влада изготви план за поддршка и развој на малите и средни претпријатија (МСП). Со Стратегијата за развој на овој сектор од 2015 до 2020 година, планирано е бројот на МСП да се зголеми од сегашните 315.000 на 350.000, бројот на вработени од 768.000 на околу 950.000, да остваруваат повеќе од 3% БДП и поголем извоз, пишува еКапија.

Во спроведувањето на Стратегијата ќе бидат вклучени преку 40 институции.

Од вкупниот број правни лица во српската економија, скоро 99,8% се мали и средни претпријатија.