Српските приватни фирми во странство должат 9,3 милијарди евра

4

evraСпоред податоците на Народна банка на Србија (НБС), дури 2.012 приватни фирми подигнале кредити надвор од Србија, во земјите од Европската унија, во вредност од 9,3 милијарди евра, пишува Новости.

Од НБС наведуваат дека приватна фирма може да се задолжи во странство на основа на договор за кредит, кој го склучува со странскиот кредитор во согласност со Законот за девизно работење.

Според податоците со кои располага НБС, домашните приватни компании главно се задолжиле преку финансиски кредити кои во најголем дел биле наменети за подмирување на обврските во земјата. Долговите на српските компании главно се долгорочни, со просечен рок на отплата од седум години и 11 месеци, со просечна камата од околу 3,93%.