Струмичко поле од јануари до септември работеше со девет милиони денари добивка

2

strumickopole

Акционерското друштво Струмичко поле за девет месеци прокнижи вкупна сеопфатна добивка од 9.000.000 денари, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Во периодот јануари – септември минатата година, компанијата прикажа 6.946.000 денари добивка.

Вкупните приходи од продажба во деветте месеци од оваа година изнесуваа 89.969.000 денари, од кои на домашен пазар се реализирани 27.368.000 денари, а поголемиот дел од 62.601.000 денари е од извоз.

Струмичко поле произведува и продава земјоделски култури, како што се жито, асталско грозје, вино, ракија и други земјоделски и сточарски производи.