Светската банка одобри нови иницијативи за помош на земјите погодени од катастрофи

10

Светската банка објави дека одобрила нови иницијативи за да им се овозможи на земјите-членки погодени од природни катастрофи и други шокови брз пристап до средства за итни случаи од нивните постојни програми за заеми за да им помогнат да одговорат на глобалното опкружување кое е сè покризно.
Зајакнувањето на алатките за подготвеност и одговор за кризи на банката ќе им овозможи на земјите веднаш да добијат до 10 проценти од неподмирените средства од постоечки проектен заем или друг инструмент за одговор при итни случаи.

Генералниот директор за операции на Светска банка, Ана Бјерде, изјави за Ројтерс дека земјата, со неподмирени 3 милијарди долари од нејзиното заемно портфолио од 5 милијарди долари, може веднаш да пристапи до 300 милиони долари во случај на ураган, земјотрес или пандемија, износот на ликвидност што може да спаси од многу неволји.

„Слушаме клиент по клиент, од земји со многу ниски приходи до земји со среден приход, како велат „Кога ќе дојде кризата, ние сме финансиски неподготвени и мораме да направиме секакви ужасни компромиси што не сакаме да ги направиме“. – изјави Бјерде.

Светска банка, исто така, ќе го зголеми пристапот до поголемо однапред договорено финансирање за кризи како дел од идните програми за кредитирање, што ќе бара спроведување на реформи за зајакнување на подготвеноста за кризи и други институционални мерки за градење отпорност.

Третата компонента одобрена од извршниот одбор на Светска банка е проширување на употребата на производи за осигурување од катастрофи за заштита од катастрофи од големи размери. Тие вклучуваат обврзници за катастрофа кои обезбедуваат исплати за осигурување во случај на урагани или други катастрофи кои исполнуваат одредени прагови.

Промените се дел од пошироките реформски напори на Светска банка да ја прошири својата мисија за справување со климатските промени и другите глобални кризи и значително да го зголеми нејзиниот капацитет за кредитирање.