Технометал Вардар со позитивен резултат од 193.000 денари во 2014

2

tehnometal vardar

Компанијата Технометал Вардар евидентираше добивка во висина од 193.000 денари во 2014 година, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Претходната пресметковна година за Технометал Вардар беше заокружена со добивка од 298.000 денари.

Вкупните приходи од продажба во 2014 година беа на ниво од 119.539.000 денари од кои на домашен пазар се остварени 67.836.000 денари, додека остатокот од 51.703.000 денари.