Трговијата со стоки кај земјите од Г20 падна за прв пат по две години

13

Меѓународната трговија со стоки на Групата 20 (Г20) се намали за прв пат по две години во третиот квартал од 2022 година, поради забавувањето на глобалната побарувачка и повлекувањето на цените на суровините, соопшти Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Изразено во американски долари, извозот и увозот се намалени за 1,3 отсто, односно 1,1 отсто во однос на претходниот квартал.

„Премногу е рано да се извлечат конкретни заклучоци, сепак, овој последен развој во трговијата со стоки од Г-20 заслужува дополнително следење бидејќи глобалната економија се соочува со повеќе спротивставени ветрови, вклучително и монетарно затегнување, пад на цените на суровините и заладување на побарувачката“, рече Пол Шрајер, главен статистичар на ОЕЦД.

Падот на цените на нафтата го ослабна извозот на стоки од Северна Америка во периодот јули-септември, при што САД и Мексико забележаа побавен раст од претходните квартали.

Во ЕУ, извозот и увозот на стоки паднаа за 1,5 отсто и 0,7 отсто, соодветно, во истиот период.

ОЕЦД истакна дека трговијата со стоки остана слаба во Источна Азија, и покрај зголемената продажба на електроника и машини.