Трошоците на живот во јуни на исто ниво како претходниот месец

2

Трошоците на живот во јуни оваа година, во однос на претходниот месец останаа на исто ниво, додека кај цените на мало има намалување од 0,3%, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Трошоците на животот во јуни 2015 година, во споредба со јуни 2014 година, бележи пораст од
0,5%, а цените на мало бележат намалување од 0,6%.

Трошоците на животот во јуни 2015 година е на исто ниво како и претходниот месец, но е забележано движење во подгрупите. Пораст е забележан кај свежото овошје за 18,5%, сувото овошје за 4%, маслото и маснотиите за 3,1%, другите прехранбени производи за 1,3%, јајцата за 1%, рибата, конзервираната риба и алкохолните пијалаци за 0,2%.

Исто така, пораст на трошоците на животот е забележан и кај болничките услуги за 6,2%, услугите за сместување за 4,3%, информатичката опрема за 1,9%, течните горива за домаќинствата за 0,4% и електричните апарати – големи за 0,3%.

Намалување на трошоците на животот во јуни 2015 година, во споредба со претходниот месец, е забележано кај свежиот зеленчук за 8,6%, конзервираните месни производи за 0,7%, полутрајните колбасичарски производи за 0,6%, трајните колбасичарски производи за 0,5% и месото за 0,2%.

Во јуни, исто така, намалување на трошоците на животот е забележано и кај авионскиот превоз на патници за 7,4%, гасот за домаќинствата за 4,2%, цврстите горива за 1,2%, обувките за 0,6%, средствата за лична хигиена за 0,4%, мебелот и течните горива и мазива за 0,2%.