Цените на куќите во ЕУ пораснале за 42 отсто за една деценија

46

Во последните 11 години цените на изнајмување на куќи во ЕУ пораснале за 16 отсто, акупопродажните цени за дури 42 отсто, објави Евростат.

Цените на куќите се зголемени повеќе од двојно во седум земји на ЕУ од 2010 година: Естонија, Унгарија, Луксембург, Латвија, Чешка, Австрија и Литванија.

При споредба на четвртиот квартал од 2021 година и 2010 година, цените на куќите се зголемија повеќе од кириите во 19 земји-членки на ЕУ, додека цените на недвижностите паднаа само во три земји во тој период – Грција, Италија и Кипар.

Најголем пораст на цените на куќите во овој период има во Естонија, дури 156 отсто, Унгарија 128 отсто и Луксембург 124 отсто.

Кога станува збор за цените за изнајмување на куќи, тие најмногу пораснале во истиот период во Естонија (за 171 отсто) и во Литванија (113 отсто), додека пад е забележан само кај две – Грција за 25 отсто и Кипар за еден отсто.

Анализата на Евростат наведува дека помеѓу 2010 и вториот квартал од 2011 година, цените на куќите и кириите во ЕУ имале сличен пат, но дека од вториот квартал на 2011 година овие патишта се разликувале – додека кириите постојано се зголемувале во текот на четвртиот квартал од 2021 година, цените на куќите значително осцилираа.

По остриот пад помеѓу вториот квартал од 2011 година и првиот квартал од 2013 година, цените на куќите останаа повеќе или помалку стабилни меѓу 2013 и 2014 година. Нагло се зголеми на почетокот на 2015 година, кога цените на куќите се зголемија многу побрзо од кириите.