Турција воведе дигитална регистрација за странски туристи

28

Турција воведува обврска за задолжителна електронска регистрација за странски туристи.

Пред влез во земјата, во рок од 72 часа пред патот, странските туристи мора да пополнат електронски формулар на Министерството за здравство.

Од обврската за електронска регистрација се изземени турски државјани, лица со дозвола а престој во Турција и патници кои транзитираат низ земјата.

Фото: Pexels