Универзитет Американ Колеџ Скопје – декада на врвно образование

158

amerikan 1

Универзитет Американ Колеџ Скопје (УАКС) е високообразовна институција која ги комбинира најдобрите образовни методи и практики од американскиот и европскиот образовен систем.

УАКС нуди:

  • Престижна МБА програма за развој на вашата кариера
  • Единствена меѓународна акредитирана програма во Македонија
  • Професори со сертификат од Харвард бизнис школата

Преку изучување на МБА програмата на Американ колеџ, студентите имаат можност да се стекнат со знаења и вештини во областа на: човекови ресурси, стратегиски менаџмент, управување со операции, организациско однесување, корпоративни финансии, лидерство, управувачко сметководство, регрутирање и селекција на вработени, анализа на финансиски извештаи, управување со ризици и стрес менаџмент во банки, стратегиски бренд менаџмент и сл. Менаџерите и професионалците кои се дел од оваа програма, имаат можност да ги применат сознанијата при управувањето со својата компанија и воедно да работат во насока на подобрување на финансиските резултати, позиционирањето на домашните и странските пазари и квалитетот на вработените. Воедно, кандидатите се стекнуваат со техники и методи кои им помагаат во процесот на оперативно водење на компанијата, развој на маркетинг секторот, зголемување на производствениот капацитет и зајакнување на увозот и извозот на компанијата на меѓународните пазари.

Повеќе информации на:

Универзитет Американ Колеџ Скопје

Трета македонска бригада 60, 1000 Скопје

Е-пошта: graduate@uacs.edu.mk

Веб страна: www.uacs.edu.mk

Тел: +389 (0) 2 2463 156