Вештината број еден што вработените сакаат да ја научат е прилично едноставна

68

Една од најбараните вештини што вработените сакаат да ја научат на работното место е прилично едноставна, а тоа е едноставната комуникација.

Според американската компанија Epignosis, некои од најчестите курсеви се курсеви за комуникација и бонтон. За Кристина Џиалели од Епигнозис, ова не е изненадувачки, особено ако се земе предвид дека постојат многу различни канали на комуникација меѓу луѓе од различни профили.

Според Џиалели, потребата за учење се сведува на прилагодување на промените на работното место. Некои од најдобрите меки вештини за учење на работното место се:

Е-пошта комуникација;

Комуникација под стрес;

Ефективно решавање на проблеми;

Седум вештини за критичко размислување;

Управување со времето

Справувањето со е-пошта предизвикува голем стрес на работното место. Имено, според истражувањето на 2.000 канцелариски работници на компанијата Babbel во САД, 60 отсто тврдат дека нивниот стрес се зголемува со зголемувањето на бројот на мејлови кои ги добиваат на работа. За управување со е-пошта на работа, Џиалели предлага користење на GROW, што значи:

Цел (на англиски Goal): Што се обидувам да постигнам со пораката или одговорот на пораката;

Реалност (Reality): Дали пораката се однесува на она што навистина се случува;

Опции (на англиски Оptions): дали пораката овозможува пробив;

Што ќе правиме (на англиски What will we do): Дали пораката наведува што ќе правиме понатаму.

Џалели верува дека компаниите можат да им помогнат на новите вработени да ги научат правилата на комуникација со тоа што ќе ги менторираат на почетокот, пишува CNBC.