Во јануари: Годишен раст од 10,0% на вкупните депозити и од 5,7% на вкупната кредитна поддршка  

20

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 10,0%, како резултат на растот на депозитите на двата сектора, со поголем придонес на секторот домаќинства.   

На годишна основа, вкупните кредити бележат раст од 5,7%, којшто се должи на повисоките кредити на двата сектора, со поизразен придонес на секторот домаќинства.    

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно наhttps://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2024/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2024_januari_mk.pdf

 _______________