Во јули: Годишен раст од 11,1% на вкупните депозити и од 5,8% на вкупната кредитна поддршка

24

Анализирано на годишно ниво, вкупните депозити се зголемени за 11,1%, што произлегува од зголемувањето на депозитите на двата сектора, со малку поизразен придонес на секторот „домаќинства”.

Годишниот пораст на кредитите e 5,8%, под влијание на растот на кредитирањето кај двата сектора, со поголем придонес на сектор „домаќинства”. 

Најновото соопштение за монетарните движења е достапно наhttps://www.nbrm.mk/content/statistika/Soopstenija/%D0%9CD/2023/Soopstenie_za_pecat_monetarni_dvizenja_2023_juli_mk.pdf