Во кои европски земји е најлесно да се преселите – каде е најлесно да се добие државјанство

94

Доколку планирате да се преселите во некоја од европските земји, списокот создаден од канадската агенција за имиграција може да ви помогне во вашата одлука, а содржи список на земји во Европа каде што е најлесно, но и најтешко да се добие државјанство.

Ако работите на далечина, има  земји кои нудат дигитални номадски визи. Меѓутоа, ако сакате да се преселите во некоја од европските земји, можеби ќе треба да го поминете класичниот пат на стекнување државјанство, а во некои европски земји тоа е полесно да се каже отколку да се направи.

Канадската имиграциска агенција „CanadaCIS “ спровела истражување за тоа каде во Европа најлесно, а каде најтешко се добива државјанство. Таа ги анализирала податоците за имиграција од 2009 до 2021 година гледајќи го процентот на успешни пријави од нерезиденти на ЕУ.

Било заклучено дека Шведска прифаќа најголем процент на нерезиденти на ЕУ. Стапката на прифаќање изнесува 9,3 отсто, двојно повеќе од просекот на ЕУ.

Од друга страна, Естонија има најниска стапка на одобрување пријави за државјанство – само 0,6 отсто.

10 европски земји во кои најлесно се добива државјанство

1. Шведска
2. Норвешка
3. Холандија
4. Португалија
5. Исланд
6. Ирска
7. Романија
8. Велика Британија
9. Белгија
10. Финска

10 европски земји во кои најтешко се добива државјанство

1. Естонија
2. Латвија
3. Чешка
4. Литванија
5. Австрија
6. Лихтенштајн
7. Словачка
8. Словенија
9. Германија
10. Данска