Во кои сектори има најмногу слободни работни места?

18

Најголем број на слободни работни места, односно 2.853, во текот на третото тримесечје од оваа година има во групата занимања – работници во услужни дејности и продажба, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

Во тој период, стапката на слободни работни места изнесува 1,51%. Највисока стапка на слободни работни места има секторот Административни и помошни услужни дејности 3,43%, додека најмала е стапката во секторот Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, во кој изнесува 0,19%.

Деловните субјекти со број на вработени од 10 до 49 имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 1,71%. Југоисточниот регион има највисока стапка на слободни работни места, која[to изнесува 2,35%.

Фото: Pexels