За 0,5% намалeна обработливата површина во 2020 година

4

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2020 година се регистрирани 517.039 хектари обработлива површина, која е намалена за 0,5% во споредба со 2019 година.

Кај обработливата површина во 2020 година, зголемување е забележано кај овоштарниците за 1,9%, а поголемо намалување од 2% е забележано кај лозјата.

Во истиот период е регистрирано зголемување на производството кај следните култури: компирот, доматите, пиперките, крмната пченка и кај овошјето.

Фото: Pexels