Загубата на Агромеханика останува непокриена

7

agromehanika

Компанијата Агромеханика донесе одлука за усвојување на загубата остварена во период од 01.01.2014 до 31.12.2014 година.

Според одлуката, загубата на компанијата во вредност од 499.657 денари останува непокриена.