Заработка до 17.000 евра месечно – Кои ќе бидат најплатените работни места?

46

Проектирањето на идните трендови на деловните активности е многу тешка работа, особено по пандемијата на корона вирусот и актуелната руско-украинска криза.

Business Insider се обиде да открие кои работни места ќе бидат барани во годините што доаѓаат, со помош на статистиката на пазарот на трудот, односот на понудата и побарувачката и податоците за платите, a некои ќе донесат заработка и до 17.000 евра месечно

Маркетинг менаџери

Број на нови работни места што се очекуваат до 2029 година: 19.100

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 142.170

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Специјалисти за компјутерска помош

Нови работни места се очекуваат до 2029 година: 54.800

Просечна годишна заработка во 2020 долари: 56.690

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома или специјализација без диплома

Менаџери со човечки ресурси

Нови работни места се очекуваат до 2029 година: 46.900

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 64.490

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Лиценцирани медицински техничари

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 65.700

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 48.820

Потребно е типично ниво на образование: високо стручно образование, со дополнителна обука

Логопеди

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 40.500

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 80.480

Потребно е типично ниво на образование

Механичар на индустриски машини

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 62.300

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 55.490

Потребно типично ниво на образование: средно стручно образование, со дополнителна обука

Електричари

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 62.200

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 56.900

Потребно е типично ниво на образование: диплома за средно образование

Советници за ментално здравје – одвикнување од лоши навики или дрога

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 79.000

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 47.600

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука

Менаџери за продажба

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 62.200

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 58.700

Потребно е типично ниво на образование: средно стручно образование, со дополнителна обука

Градежни менаџери

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 40.400

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 97.180

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Адвокати

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 32.300

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 126.930

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома, правосуден испит и лиценца

Аналитичари за сајбер безбедност

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 40.900

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 103.590

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Физиотерапевти

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 47.000

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 91.010

Потребно е типично ниво на образование: високо стручно образование, со дополнителна обука

Аналитичари на компјутерски системи

Нови работни места кои е очекуваат до 2029 година: 46.600

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 93.730

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Медицински асистенти

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 39.300

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 115.390

Потребно е типично ниво на образование: специјализација во медицински науки

Сметководители и ревизори

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 61.700

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 73.560

Потребно е типично ниво на образование: диплома, со обука за лиценца

Професори во медицински колеџи

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 52.100

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 99.090

Потребно е типично ниво на образование: докторат по медицински науки, со посебни специјализации

Експерти за управување со проекти

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 79.800

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 77.420

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука

Администратори на компјутерски мрежи

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 48.100

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 151.150

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука

Менаџмент аналитичари

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 93.800

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 87.600

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Аналитичарите за истражување на пазарот

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 130.300

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 65.810

Потребно е типично ниво на образование: универзитетска диплома

Специјализирани медицински сестри

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 110.700

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 111.680

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука

Финансиски директори

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 108.100

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 134.180

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука

Општи и оперативни менаџери

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 143.800

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 103.650

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука

Развивачи на софтвер и аналитичари и контролори за квалитет на софтвер

Нови работни места кои се очекуваат до 2029 година: 316.000

Просечна годишна заработка во долари, во 2020 година: 110.140

Потребно е типично ниво на образование: високо образование, со дополнителна обука