Земји со највисок паритет на куповна моќ во светот во 2024 година

47

Паритет на куповна моќ (ППП) е параметар со кој валутата на една земја треба да се конвертира во валута на друга земја за да се купи истиот износ на стоки и услуги во секоја земја.

На пример, шишање во Њујорк е поскапо отколку во Делхи, возењето со такси чини повеќе во Париз отколку во Кина, а билетот за крикет е поскап во Лондон отколку во Лахоре. Овој диспаритет во цените е последица на пониските плати во неразвиените земји, што ги прави трудоинтензивните услуги поевтини. Игнорирањето на овие разлики во цените ја потценува куповната моќ на потрошувачите во земјите во развој. Затоа, ППП генерално се смета за подобра мерка за севкупна споредба.

Кога меѓународните финансиски институции произведуваат регионални и глобални статистики користејќи збирни податоци од голем број земји, тие се претвораат од национална валута во заедничка валута, обично американскиот долар. Постојат два главни методи за оваа конверзија: пазарни девизни курсеви и стапки на паритет на куповната моќ. Пазарните стапки се стапките што преовладуваат на девизниот пазар, додека стапките на ППП ја одразуваат стапката по која валутата на една земја треба да се конвертира во друга за да се купи истиот износ на стоки и услуги во секоја земја.

Меѓународните организации се потпираат на БДП во ППП за глобални и регионални економски анализи, прогнозирање и препораки за политики. И покрај неговите предности, пресметувањето на ППП е сложено и може да биде предмет на мерни предизвици, што потенцијално влијае на точноста на БДП во бројките за ППП. Сепак, БДП во ППП создава пореална основа за споредување на економиите со различни валути и нивоа на цени.

За да се состави листа од 20 земји со највисок паритет на куповна моќ во светот во 2024 година, се користат податоците од Меѓународниот монетарен фонд (ММФ). ММФ обезбедува податоци за бруто домашниот производ (БДП) и процентуалното учество на светот според паритетот на куповната моќ во 2024 година. Вклучен е и БДП по глава на жител.

Преглед на 20 земји со највисок паритет на куповна моќ во светот во 2024 година:

20. Полска
БДП (ППП): 1,80 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 0,97%

19. Иран
БДП (ППП): 1,85 трилиони долари
Проценето учество на глобалниот БДП (ППП): 1,00%

18. Египет
БДП (ППП): 1,90 трилиони долари
Проценето учество на глобалниот БДП (ППП): 1,02%

17. Саудиска Арабија
БДП (ППП): 2,35 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 1,27%

16. Канада
БДП (ППП): 2,47 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 1,33%

15. Шпанија
БДП (ППП): 2,52 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 1,36%

14. Јужна Кореја
БДП (ППП): 3,06 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 1,65%

13. Италија
БДП (ППП): 3,35 трилиони долари
Проценето учество на глобалниот БДП (ППП): 1,80%

12. Мексико
БДП (ППП): 3,43 трилиони долари
Проценето учество на глобалниот БДП (ППП): 1,85%

11. Турција
БДП (ППП): 3,83 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 2,06%

10. Франција
БДП (ППП): 3,99 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 2,15%

9. Обединетото Кралство
БДП (ППП): 4,03 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 2,17%

8. Бразил
БДП (ППП): 4,27 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 2,30%

7. Индонезија
БДП (ППП): 4,72 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 2,54%

6. Русија
БДП (ППП): 5,47 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 2,95%

5. Германија
БДП (ППП): 5,69 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 3,06%

4. Јапонија
БДП (ППП): 6,72 трилиони долари
Проценето учество на глобалниот БДП (ППП): 3,62%

3. Индија
БДП (ППП): 14,59 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 7,86%

2. Соединетите Американски Држави
БДП (ППП): 28,78 трилиони долари
Проценето учество на глобалниот БДП (ППП): 15,50%

1. Кина
БДП (ППП): 35,29 трилиони долари
Проценето учество во глобалниот БДП (ППП): 19,01%