Зголемен прометот во трговијата на мало во јули

3

Зголемување на прометот во трговијата на мало во јули, во однос на истиот период лани, забележува Државниот завод за статистика.

Зголемувањето е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 7,2%, а реално за 7,4%), Трговија на мало со непрехранбени продукти, освен гориво (номинално за 19,7%, а реално за 18,8%) и Трговија на мало, освен трговија со горива (номинално за 14%, а реално за 13,9%).