Жито Скопје во минус од над 15 милиони денари во 2014

22

denari

Компанијата Жито Скопје прикажа загуба во висина од 15.416.000 денари во 2014 година, покажуваат податоците на билансот на успех, објавен на Македонска берза.

Во претходната 2013 година, загубата била во висина од 6.281.000 денари.

Оперативните приходи на Жито Скопје се во висина од 125.000 денари, додека една година претходно биле на ниво од 7.281.000 денари.