25-те најдобри акции во модерната историја (Инфографик)

45

Од 28.114 јавно котирани американски компании анализирани во текот на минатиот век, првите 25 акции создадоа речиси една третина од целото богатство на акционерите. Со други зборови, само 0,1% од акциите донеле повеќе од 17,6 трилиони долари во паричниците на инвеститорите.

Следниот инфографик користи податоци од Хенрик Бесембиндер од Државниот универзитет во Аризона за да ги прикаже најдобрите акции од минатиот век.

Како се пресметува создавањето богатство на акционерите?

Бесембиндер презеде три чекори за да го измери доживотното производство на готовина од акционерите:

Акциите се земени од базата на податоци на Центарот за истражување на цените од 1926 година (или кога акциите првпат биле котирани) до 2022 година (или кога акциите биле отстранети од берзата).
Беше измерена промената на цената на акциите, како и паричните текови, вклучувајќи дивиденди, спиноф, откуп на акции и нови емисии на акции.
Оствареното вишок богатство се пресметува споредено со вложувањето во едномесечни државни записи во истиот временски период.
Доколку некоја компанија излезе од базата на податоци во текот на периодот, Бесембиндер го пресметал приносот за бришење од листата врз основа на кој било приход од спојувања или преземања, како и проценка на која било преостаната вредност по бришењето.

GM е единствената компанија во првите 25 што е исфрлена од берзата пред декември 2022 година. Нејзиното второ ИПО во 2010 година се сметаше за нова компанија, а не како континуирано создавање богатство.

25 најдобри акции во модерната историја

Извор: Visualcapitalist.com