Apple: За секое ДА има илјада НЕ

28

apple

Apple преку видеото Intention визуелно ги опиша мислите и емоциите при креирање на секој негов производ. Apple во своите реклами покажува зошто неговите производи се најдобри, наместо да го кажува тоа. Така и во оваа реклама, Our Signature. Ова видео е продолжение на кампањата која започна со Photos Every Day и продолжи со рекламата Music Every Day.

 

apple_motto