Ариљеметал со постојани вложувања во производната технологија

89

Постојани вложувања во производната технологија, проширување на асортиманот на производи, започнување и спроведување на разновидни проекти се главните придобивки од филозофија на одржлив развој, поткрепено според барањата на системот за управување со квалитет ISO 9001-2008 и имплементираниот систем AD2000.

arilje 1

Единствени во оваа област за изработка на специјални врзувачки елементи со технологија на топло валање, стругање, глодање од различни видови на материјали со можност за изработка на голем опсег на димензии. Со модерните машини може да се изработуваат делови со најстроги толеранции и фина површина.

arilje 9

Изработка на најразлични делови со сите стандардни материјали како и нерѓосувачки челик и високо легирани челици кои се набавени од сертифицирани добавувачи.

arilje 4

Изработка на завртки со ковање од М10-М48 на максимална должина од 300mm.

Изработка на завртки со глодање на глава до М64 со максимална должина од 430mm.

arilje 5

Изработка на навртки во најразлични облици, квалитет, заштита.

Максимална димензија на навртка М64.

arilje 6

За полесно детектирање на грешките воведена е меѓуфазна контрола, со што повторно се потврдува професионалноста и довербата која Ариљеметал ја дава на своите клиенти.

arilje 10