Берзата повторно го продолжи бесплатното користење на eTrader за инвеститорите

24

Одборот на директори на Берзата, на седницата одржана на 26.03.2021 година, одлучи продуктот на Македонска берза за т.н. електронско тргување преку Интернет (eTrader), што им е достапен на инвеститорите преку нивните брокери и којшто овозможува далечинско тргување на Берзата, да продолжи да се користи бесплатно заклучно со 30.06.2021 година.