Четири можни сценарија за иднината на глобалната економија

32

Во моментов во оптек се четири можни сценарија за блиската иднина на глобалната економија. Три од овие четири сценарија носат сериозни ризици и потенцијално далекусежни последици за глобалните пазари.

Најпосакуваното сценарио е „меко приземјување“ што може да се очекува доколку централните банки на развиените економии успеат да ја намалат инфлацијата на 2% и да не предизвикаат рецесија. Друга можност е „полумеко“ слетување, достигнување на целта на инфлацијата со релативно блага и кратка рецесија.

Третото сценарио е тешко слетување. Враќање на целната инфлација, но со подолга рецесија и потенцијално катастрофална финансиска нестабилност. Ако планот за ограничување на инфлацијата предизвика длабока економска и финансиска несигурност, можно е и четврто сценарио: централните банки да ја напуштат целната вредност и да се задоволат со повисока стапка на инфлација, а со тоа ризикуваат да ги поттикнат инфлаторните очекувања и да започнат спирала на конкуренција на платите и цените.

Кое од овие четири сценарија е најверојатно? Иако инфлацијата се намалува во повеќето развиени економии, процесот не напредува толку брзо како што се надеваа централните банки, делумно поради тоа што недостигот на работна сила и зголемувањето на платите ги интензивираат инфлаторните притисоци во секторот на услуги кој е интензивно на трудот. Исто така, експанзивните фискални политики ја стимулираат побарувачката и придонесуваат за зајакнување на инфлацијата.

Шансите глобалната економија да биде погодена од разорен ураган денес се нешто помали отколку пред неколку месеци, но мора да се подготвиме за тропска бура која може да предизвика значителна економска и финансиска штета.

Извор: Project Syndicate