Добивка од 1,3 милиони денари за Раде Кончар – Апаратна техника

23

rade koncar aparatna tehnika

Акционерското друштво Раде Кончар – Апаратна техника, во својот неконсолидиран биланс на успех за 2014 година, прикажа добивка од 1.312.000 денари.

Компанијата во 2013 година оствари добивка во висина од 1.567.000 денари.

Приходите од продажба во 2014 година изнесуваат 3.760.000 денари, додека во 2013 година на оваа сметка беа прокнижени 3.481.000 денари.