Добивка од 2,7 милиони денари за Интерпромет од Тетово

55

denari-123

Интерпромет од Тетово во првите шест месеци од 2016 година оствари вкупна сеопфатна добивка во висина од 2.730.000 денари, стои во билансот на успех објавен на Македонска берза.

Истиот период лани добивката на компанијата достигна 17.166.000 денари.

Вкупните приходи од продажба од први јануари до 30-ти јуни 2016 година беа 10.453.000 денари, додека истиот период лани достигнаа 26.047.000 денари.