Добивката на Агроплод за покривање на акумулираната загуба

28

agroplod

Агроплод Ресен донесе одлука за распределба на добивката остварена во текот на минатата година.

“Добивката во износ од 17.208.274 денари оди за покривање на акумулираната загуба на друштвото, согласно законските прописи“, стои во одлуката објавена на Македонска берза.