Добивката на ДС Смитх ќе ја покрива ланската загуба

9

ds smith

Компанијата за производство на хартија и амбалажа ДС Смитх донесе предлог одлука за распределба на добивката остварена во текот на минатата година.

“На крајот на 2015 година, компанијата оствари нето добивка во вкупен износ од 33.234.000 денари. Добивката ќе биде искористена за покривање на загубата од минатата година“, стои во предлог одлуката објавена на Македонска берза.