Добивката на Неметали Огражден останува нераспределена

3

nemetali-ograzden

Неметали Огражден донесе одлука за распоредување на добивката остварена во 2016 година.

Според оваа одлука, искажаната нето добивка за 2016 година во износ од 255.560 денари останува нераспределена.