Добивката на Пелистерка ќе се акумулира, остатокот за задолжителна резерва

29

pelisterka

Пелистерка донесе одлука за распределба на добивката остварена во текот на минатата година.

Вкупната добивка на крајот на 2015 година имаше износ од 12.388.654 денари. Од нив 5% или 619.433 денари ќе се распределат во задолжителниот резервен фонд, додека остатокот од 11.769.221 денари останува како акумулирана добивка.