Добивката на Тајмиште за законски резерви, остатокот останува нераспределен

3

tajmiste-kicevo

Собранието на акционери на Тајмиште од Кичево донесе одлука за распределба на добивката на компанијата по годишна сметка за 2016 година.

Нето добивката во износ од 1.403.478,67 денари се распоредува за: законски резерви во износ од 70.173,93 денари и нераспределена добивка од 1.333.304,74 денари.