ДЗС: Градежните компании со 27,7% зголемен обем на работа со странство

18

Според податоците на Државниот завод за статистика во првите шест месеци од годинава градежните компании договориле работа во странство во износ од 6.046.991 илјади денари, што е за 27,7% повеќе од овој период лани.

Во наведениот период, градежната оператива од Република Македонија во странство извршила градежни работи во вкупна вредност од 616.615 илјади денари, што е за 41,8% повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Во овој период забележан е зголемен обем на извршените градежни работи во Италија, Холандија, Швајцарија, Бугарија и Босна и Херцеговина, додека на другите пазари е регистриран намален обем. Како нови пазари се јавуваат Хрватска и Франција.